0
0 Items Selected

No products in the cart.

Privatlivs politik

Introduktion

CLAY by Tina Marie beskytter dit personlige privatliv, når du bruger vores tjenester. Derfor har vi udarbejdet en politik, der beskriver, hvordan vi håndterer og beskytter dine persondata. Denne politik vil altid kunne ændres, så vær opmærksom på altid at tjekke, hvad der er gældende. Den seneste version af denne privatlivspolitik er altid tilgængelig på claybytinamarie.dk

Denne privatlivspolitik gælder udelukkende for private kunder, der bruger vores onlinetjeneste.

Hvem er ansvarlig for dine personoplysninger?

CLAY by Tina Marie er dataansvarlig for behandlingen af ​​dine personoplysninger og har ansvaret for at sikre, at dine data behandles korrekt i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Hvor gemmer du mine personlige data?

De personlige data, der indsamles fra dig, vil blive opbevaret i Europa. Vi videregiver kun personoplysninger til en tredjepart, hvis dette er påkrævet ved lov. CLAY by Tina Marie kan også videregive dine personlige data til en tredjepart i de situationer, der er anført nederst i denne politik.

Hvilke personoplysninger indsamles?

Vi indsamler og opbevarer oplysninger om dig, som du giver os, for eksempel navn, adresse og mobilnummer samt oplysninger om, hvordan du kontakter dig (via e-mail og/eller SMS). Vi indsamler også oplysninger om dine køb såsom købte varer, pris, dato og detailhandel og eventuelle returneringer. Hvis du deltager i et arrangement eller kontakter os, indsamler vi også dine personoplysninger i den anledning.

Hvordan bruger vi dine personlige data?

Vi bruger dine personlige data til følgende formål:

  • For at etablere din identitet
  • For at behandle dine ordrer og returneringer
  • For at kontakte dig med beskeder om leveringer, eller hvis der er et problem med leveringen af ​​dine produkter
  • For at besvare dine spørgsmål via e-mail eller via kundeservice
  • At analysere og segmentere til målrettede kampagner
  • For at informere dig om begivenheder, hvis du bliver bedt om det
  • At invitere dig til arrangementer, hvis du bliver bedt om det
  • For at teste og forbedre vores systemer og tilbyde tjenester
  • For at forhindre svindel eller misbrug af vores tjenester
  • For at give dig mulighed for at deltage i vores konkurrencer

Hvor længe gemmes dine data?

Vi opbevarer ikke dine personoplysninger i længere tid, end det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet ovenfor, eller end hvad vi er forpligtet til ved lov. Derefter vil dine personlige data blive slettet.

Hvad er dine rettigheder?

Hvis du mener, at dine personoplysninger som CLAY af Tina Marie er fejlbehæftede, undersøgt eller er blevet behandlet i strid med loven, har du ret til at anmode om, at personoplysninger bliver rettet, blokeret eller slettet. Det gør du ved at kontakte vores kundeservice. CLAY by Tina Marie er i nogle tilfælde juridisk forpligtet til – og i nogle tilfælde juridisk berettiget – til at påtage sig behandlingen af ​​dine personoplysninger på trods af, at du muligvis har anmodet om disse slettet. Du kan til enhver tid tilbagekalde eller ændre de samtykker, du har givet, eller bede om ikke at modtage yderligere kampagner enten via kundeservice eller gennem det materiale, vi udsender.

Hvem har adgang til dine personlige data?

Dine personlige data vil ikke blive overført eller solgt til en tredjepart til reklameformål. Dine personoplysninger vil dog blive videregivet til tredjemand, hvis dette er nødvendigt for at levere tjenester til dig, for eksempel for leverandører, så de kan stå for transporten af ​​bestilte produkter eller analysere dine persondata til distribution af tilbud. I lande, hvor det er muligt, kan dine personoplysninger også videregives til en tredjepart med det formål at opdatere navn og adresse gennem et nationalt register eller et andet offentligt register.

 

 

COOKIE-POLITIK

Se venligst mere her→

Aldersgrænse

CLAY by Tina Marie handler ikke med personer under 18 år, da man ifølge loven skal være myndig for at indgå en aftale.

Reservation

CLAY by Tina Marie er ikke ansvarlig for eventuelle fejl i billeder og tekster samt priser på claybytinamarie.dk

Force majeure

CLAY by Tina Maries forpligtelser ophæves under force majeure. Hvis der er force majeure i mere end 2 måneder, har både kunden og vi ret til at hæve aftalen uden nogen form for erstatningspligt. Med force majeure mener vi sygdom, transportforstyrrelser, import/eksport, uanset om dette sker i virksomheden eller dens leverandører.

Lov og tvister

Enhver aftale indgået mellem os er underlagt britisk lovgivning. Enhver tvist, der opstår i forbindelse med vores aftale, herunder dens eksistens eller gyldighed, skal indbringes for en kompetent domstol i Danmark.

 

VIRKSOMHED INFORMATION

CLAY By Tina Marie
Birkevej 3
5462 Morud
Danmark

info@claybytinamarie.dk

Tlf: +45 4182 8333

CVR-nr.: 41645245